Er det tid for å tenke nytt?


Stedet. Det er mange ting som knytter oss til et sted: Nærområdet, turene, hytta, minnene. Om mens stedet forandres i liten grad, så har det skjedd mye innenfor utviklingen av hytter. Å sammenligne den gode gamle, men slitne hytta, med moderne hytter er feige lag. Samtidig gir det et godt bilde av hva du kan erstatte den gamle hytta med.

Å rive og bygge nytt er enkelt og raskt med Solhytten på laget. Vi har lang erfaring med de nødvendige søknader, riving, grunnarbeider og oppføring av ny hytte – uansett hvor i landet du vil ha ny hytte. Kontakt en av våre selgere, så kan vi håndtere hele jobben for deg.

Slik blir drømmen virkelig

1. Tomtebefaring


Etter gratis befaring på hyttetomten din, kontakter vi kommunen for å innhente reguleringsbestemmelser.

2. Tegninger, tilbud og kontrakt


Sammen finner vi den nye hytten du vil ha, og får på plass eventuelle endringer i tegninger på bakgrunn av dine ønsker og områdets reguleringsbestemmelser. Deretter får du tilbud av oss. Er tilbudet ok, skriver vi kontrakt.

3. Papirarbeid og søkeprosess


Etter kontraktsignering starter vi med papirarbeid som nabovarsel og rive- og byggesøknad til kommunen.

4. Oppstartsmøte


Etter alt er godkjent, tar vi et nytt møte med deg for å bli enige om alle datoer og milepæler i den videre prosessen.

5. Rive- og byggeprosess


Vi sørger for riving av din gamle hytte og kildesortering etter gjeldende miljøstandarder, og starter på eventuelle grunnarbeider. Deretter transporteres alle materialer før vi starter selve byggingen.

6. Ferdigstillelse og innflytting


Når alle arbeider er ferdigstilt innhenter vi papirer og dokumentasjon fra alle de firma som har arbeidet med hytten din. Deretter søker vi om ferdigattest. Så snart denne er mottatt kan ditt nye hytteliv starte!

Kan vi hjelpe deg?

Kontakt en av våre selgere for en uforpliktende prat. Vi kan håndtere hele jobben for deg.

Leif Moberg

Salgssjef Sandnes

leif@solhytten.no
992 78 917

Willy Mjåtvedt

Salg Bergen

info@solhytten.no
992 78 917

Morten Guderud

Salgskoordinator Østlandet

morten.guderud@solhytten.no
994 80 707

Jan Tore Sunde

Selger Østlandet

jan.tore.sunde@solhytten.no
924 41 138