Bergstøl Tradisjon


Stor oppstugumodell som har det meste du trenger for at flere generasjoner kan møtes på fjellet.

Beskrivelse

Her er det 5 soverom og egen loftstue slik at de som ønsker det kan trekke seg tilbake fra hovedstuen.


Bebygd areal: 127,2 m²

Bruksareal: 137,2 m²

Gesimshøyde: 5,16 m

Mønehøyde: 6,46 m

Største Lengde: 17,10 m

Største Bredde: 9,90 m

Pris Villmark: 1 200 000,-

Pris på oppført hytte: 3 090 000,-*

Pris Tradisjon: 1 250 000,-

Pris på oppført hytte: 3 170 000,-*

*Priser på oppførte hytter inkluderer ikke byggestrøm, container, grunnarbeid og innvendig og utvendig malerarbeid. Prisene kan variere fra distrikt til distrikt.

Leif Moberg

Salgssjef
leif@solhytten.no
992 78 917 


Willy Mjåtvedt

Salg Bergen
info@solhytten.no
51 68 50 30


Morten Guderud

Salg Østlandet
morten.guderud@solhytten.no
994 80 707


Anders Semb Rønaas

Salg Østlandet
anders@solhytten.no
905 72 141