Gamlestøl Tradisjon


En oppstugumodell med plass til storfamilien.

Praktisk, romslig og tilrettelagt for flere generasjoner.

Loftet kan fungere som en egen avdeling, med ekstra plass til besøkende, eller ungdom som ønsker å være for seg selv.


Bebygd areal: 124,5 m²

Bruksareal: 148,3 m²

Gesimshøyde: 5,20 m

Mønehøyde: 6,50 m

Største Lengde: 16,90 m

Største Bredde: 9,30 m

Pris Tradisjon byggesett: 1 137 500,-

Pris på oppført hytte: 3 290 000,-*

*Priser på oppførte hytter inkluderer ikke byggestrøm, container, grunnarbeid og innvendig og utvendig malerarbeid. Prisene kan variere fra distrikt til distrikt.

Leif Moberg

Salgssjef
leif@solhytten.no
992 78 917 


Willy Mjåtvedt

Salg Bergen
info@solhytten.no
51 68 50 30


Morten Guderud

Salg Østlandet
morten.guderud@solhytten.no
994 80 707


Anders Semb Rønaas

Salg Østlandet
anders@solhytten.no
905 72 141