Midtstøl Tradisjon


En kompakt og innholdsrik hytte med hele 5 soverom og 2 bad.

Beskrivelse

Overbygd og skjermet inngangsparti med inngang til bod, samt overbygd terrasse fra stue/kjøkken. Stort loft med egen loftstue, kan også leveres med hems.


Bebygd areal: 99,5 m²

Bruksareal: 128,3 m²

Gesimshøyde: 4,10-4,85 m

Mønehøyde: 6,12 m

Største Lengde: 11,40 m

Største Bredde: 10,50 m

Pris Villmark: 1 100 000,-

Pris på oppført hytte: 2 935 000,-*

Pris Tradisjon: 1 100 000,-

Pris på oppført hytte: 2 935 000,-*

*Priser på oppførte hytter inkluderer ikke byggestrøm, container, grunnarbeid og innvendig og utvendig malerarbeid. Prisene kan variere fra distrikt til distrikt.

Leif Moberg

Salgssjef
leif@solhytten.no
992 78 917 


Willy Mjåtvedt

Salg Bergen
info@solhytten.no
51 68 50 30


Morten Guderud

Salg Østlandet
morten.guderud@solhytten.no
994 80 707


Anders Semb Rønaas

Salg Østlandet
anders@solhytten.no
905 72 141