Sjøbris Klassisk


En solid og funksjonell hytte, med spennende vinduspartier i stue- og kjøkkendel.

Beskrivelse

Høyt under taket i oppholdssonen, noe som skaper luft og volum. Her slippes lyset fint inn, og utsikten blir mektig. En praktisk hytte med 2 soverom og hems.


Bebygd areal: 59,6 m²

Bruksareal: 48,7 m²

Gulvareal hems: 15,2 m²

Gesimshøyde: 2,95 m

Mønehøyde: 5,43 m

Største Lengde: 10,20 m

Største Bredde: 6,60 m

Pris Klassisk: 552 500,-

Pris på oppført hytte: 1 560 000,-*

*Priser på oppførte hytter inkluderer ikke byggestrøm, container, grunnarbeid og innvendig og utvendig malerarbeid. Prisene kan variere fra distrikt til distrikt.

Leif Moberg

Salgssjef
leif@solhytten.no
992 78 917 


Willy Mjåtvedt

Salg Bergen
info@solhytten.no
51 68 50 30


Morten Guderud

Salg Østlandet
morten.guderud@solhytten.no
994 80 707


Anders Semb Rønaas

Salg Østlandet
anders@solhytten.no
905 72 141