Skuggestøl Tradisjon


En kompakt hytte som er godt utnyttet.

Beskrivelse

Skuggestøl er en kompakt oppstugumodell som inneholder alt som trengs for at storfamilien skal kose seg sammen. Med 4 gode soverom er det sengeplasser til 9 personer.


Bebygd areal: 97,5 m²

Bruksareal: 114,5 m²

Gesimshøyde: 5,39 m

Mønehøyde: 6,70 m

Største Lengde: 13,20 m

Største Bredde: 9,60 m

Pris Villmark: 1 033 750,-

Pris på oppført hytte: 2 790 000,-*

Pris Tradisjon: 1 033 750,-

Pris på oppført hytte: 2 790 000,-*

*Priser på oppførte hytter inkluderer ikke byggestrøm, container, grunnarbeid og innvendig og utvendig malerarbeid. Prisene kan variere fra distrikt til distrikt.

Leif Moberg

Salgssjef
leif@solhytten.no
992 78 917 


Willy Mjåtvedt

Salg Bergen
info@solhytten.no
51 68 50 30


Morten Guderud

Salg Østlandet
morten.guderud@solhytten.no
994 80 707


Anders Semb Rønaas

Salg Østlandet
anders@solhytten.no
905 72 141