Solbu Villmark


En kompakt og funksjonell hytte, med romslig hems. 3 soverom og bad.

Beskrivelse

Bod/vaskerom plassert strategisk ved inngangspartiet. Flott overbygg i front, mye vindusflater som slipper inn lyset.


Bebygd areal: 83 m²

Bruksareal: 61,5 m²

Gulvareal hems: 18,9 m²

Gesimshøyde: 2,95 m

Mønehøyde: 5,42 m

Største Lengde: 11,70 m

Største Bredde: 8,40 m

Pris Villmark: 687 500,-

Pris på oppført hytte: 1 833 400,-*

*Priser på oppførte hytter inkluderer ikke byggestrøm, container, grunnarbeid og innvendig og utvendig malerarbeid. Prisene kan variere fra distrikt til distrikt.

Leif Moberg

Salgssjef
leif@solhytten.no
992 78 917 


Willy Mjåtvedt

Salg Bergen
info@solhytten.no
51 68 50 30


Morten Guderud

Salg Østlandet
morten.guderud@solhytten.no
994 80 707


Anders Semb Rønaas

Salg Østlandet
anders@solhytten.no
905 72 141