Solfonn Klassisk


En arealeffektiv hyttemodell med alt du kan forlange av en mellomstor hytte.

Beskrivelse

Gode takoverbygg som skjermer både ved inngang og utenfor stuen. Hytten kan også leveres med hems.


Bebygd areal: 105,6 m²

Bruksareal: 79 m²

Gesimshøyde: 2,80 m

Mønehøyde: 4,22 m

Største Lengde: 13,80 m

Største Bredde: 9,30 m

Pris Klassisk: 668 750,-

Pris på oppført hytte: 2 008 500,-*

Pris Klassisk m/hems: 762 000,-

Pris på oppført hytte: 2 229 950,-*

*Priser på oppførte hytter inkluderer ikke byggestrøm, container, grunnarbeid og innvendig og utvendig malerarbeid. Prisene kan variere fra distrikt til distrikt.

Leif Moberg

Salgssjef
leif@solhytten.no
992 78 917 


Willy Mjåtvedt

Salg Bergen
info@solhytten.no
51 68 50 30


Morten Guderud

Salg Østlandet
morten.guderud@solhytten.no
994 80 707


Anders Semb Rønaas

Salg Østlandet
anders@solhytten.no
905 72 141