Kundeservice


Vi i Solhytten vil at du som vår kunde skal være fornøyd med din nye hytte. Derfor har vi egne folk som jobber med kundeservice også etter overtakelse og innflytting. Vår målsetting er at du skal få svar på dine henvendelser innen 3 dager, enten det er snakk om spørsmål om bruk og vedlikehold av hytten eller det er reklamasjoner. Ta kontakt med oss på kundeservice@solhytten.no eller ring oss på 51 68 50 30

Forvaltning, drift og vedlikehold av din hytte

I FDV-permen (Forvaltning, drift og vedlikehold) som du fikk etter du kjøpte hytte av oss, finner du mye informasjon om hvordan boligen skal brukes, vedlikeholdes og etterbehandles. Det viktigste løpende vedlikeholdet du som boligeier må utføre, kan du lese om i FDV-permens huskeliste, eller så finner du det også her.

Reklamere på forhold ved din bolig?

Reklamasjoner etter boligkjøp er regulert i Bustadoppføringslova. Denne loven beskriver plikter og rettigheter i forbindelse med feil og mangler, og hvordan kunde og boligselger skal gå fram ved reklamasjonssaker.

Vær oppmerksom på at forhold som skyldes feil bruk eller manglende vedlikehold og etterbehandling, ikke er reklamasjonsberettiget.

Faktura

Faktura sendes til oss på EHF eller mail   faktura@solhytten.no / faktura@solhytten.eiendom.no / faktura.prosjekt@solhytten.no

Reklamasjon


Dato:*

Kunde:*

Adresse:*

Tlf. nr.:*

E-post:*

Overtakelses-/innflyttningsdato:*

Byggeadresse/prosjektnavn:

Beskriv forholdet som det reklameres på:*

Vennligst beskriv hvilket rom/bygningsdel reklamasjonen gjelder:*

Øvrige kommentarer:

Marker alle bilder hvis du ønsker å laste opp flere