Velkommen til Solhytten

Solhytten AS ble etablert i 1981, og er en av de ledende leverandører av hytter i Sirdal. Solhytten AS har hovedkontor i Sandnes.

Gjennomtenkt

Her på sidene våre presenteres alle våre tilgjengelige hyttefelt og hyttemodeller. Du vil finne modeller fra klassiske «Fjellstøl» til hytter med et mer moderne uttrykk som «Sinneslia» og «Slettefjell». Hyttene er tegnet av Sivilarkitekt Dag Brantenberg Fasting, fra Sjo Fasting Arkitekter.

«Solhytten sine hytter er gitt en arkitektonisk utforming som henter sin inspirasjon fra de tradisjonelle seterbyggene og fjellgårdene slik man finner de i den norske natur. Dette innebærer et uttrykk basert på enkelhet og sluttede former som kan stå seg mot ekstreme klimapåkjenninger. Materialvalget er solid og generøst dimensjonert.»  Dag Brantenberg Fasting (Utdrag fra Arkitektens ord)

Vi håper du finner en hytte etter dine ønsker og behov – slik at også du kan få nyte det aller beste som Sirdal har å by på.

Trygt og solid
Solhytten AS ble i 2005 kjøpt av Øster Hus Gruppen AS. Med fokus på kundetilfredshet, kvalitet og funksjonalitet har vi befestet vår stilling i markedet. Vår erfaring gjør at du i ettertid skal slippe å tenke: «hadde jeg bare visst at …». Hyttene våre leveres etter de strengeste energikrav og med kvalitetsprodukter fra anerkjente leverandører.

Inspirerende
La deg inspirere av våre hytter. Kanskje det er på tide å gjøre alvor av din hyttedrøm? Våre dyktige kollegaer står klar til å lose deg gjennom hele prosessen, frem til ferdig hytte. La oss realisere hyttedrømmen din.
Ta kontakt så tar vi mer enn gjerne en uforpliktende hytteprat.

Solid konsern

Vi er en del av Øster Hus Gruppen, med solid økonomisk plattform som er en trygghet både for kunder, samarbeidspartnere, leverandører og ansatte.

Vår kompetanse

Beste praksis i alle ledd

Vi har mer enn 30 års erfaring med kundebehandling, prosjektering, kontrakter, leveranser, reklamasjoner og ferdigstillelser. Denne solide erfaringen kommer deg som kunde til gode. Vårt mål er at du skal få en ryddig leveranse med minst mulig feil. Det oppnår vi ved at alle ledd i prosessen blir dokumentert og sjekket. Vi jobber hele tiden etter strenge interne rutiner med sidemannskontroller.

Prosjektet blir ivaretatt gjennom hele prosessen

Vi hjelper deg gjennom hele prosessen. Vi sørger for at du til enhver tid vet hva som skal skje, hvem som er ansvarlig, og hva som eventuelt mangler. Prosjektlederen er den som kvalitetssikrer og er kundens rådgiver gjennom byggeprosessen.

Alle leveranser 100% i henhold til lover og forskrifter

I Norge har vi strenge krav til byggeleveranser. Alle bygg som leveres av Solhytten er godkjente etter gjeldende tekniske forskrifter. Du kan stole på at vi alltid følger de regler som til enhver tid er gjeldende for byggebransjen.

Kontrakter i henhold til Norsk Standard (NS)

Våre kontrakter er i henhold til Norsk Standard. Vi følger Bustadoppføringsloven ved kjøp av totalprosjekt og Avhendingsloven når vi selger ferdig oppsatte hytter.

Solid økonomi

Solhytten AS har en sunn økonomi og god soliditet. Vi er en del av Øster Hus Gruppen, som samlet har milliardomsetning og solide overskudd. Dette gjør oss til en av de mest solide leverandørene av hytter.

Bare anerkjente leverandører

Vi bruker anerkjente leverandører som det er trygt å forholde seg til både for oss og for deg som kunde. Skulle det oppstå leveranseproblemer, reklamasjoner, etc., så er veien alltid kort tilbake til leverandør.

Stolt sponsor av lokal topp- og breddeidrett!

Solhytten er et selskap i Øster Hus Gruppen, som er en av regionens største bidragsytere til den lokale idretten.

Vi er av den oppfatning at bredden trenger toppen like mye som toppen trenger bredden. Derfor sponser vi både profilerte eliteutøvere som satser på nasjonal og internasjonal heder, og ildsjelene på barne- og ungdomstrinnet. Sagt litt annerledes: vi sponser nabolagets helter!

Sponsing er for oss et viktig kommunikasjonsverktøy. Vi identifiserer oss med verdiene, konkurranseaspektet og ikke minst gleden som idretten representerer. Vi mener også at vi har et samfunnsansvar for å engasjere oss i nærmiljøet. Det stilles imidlertid krav til dem som sponses. God logoeksponering er en forutsetning. Øvrige elementer i sponsoratene avklares ut fra avtalens omfang.

Sponsorforespørsler sendes til: sponsor@oh-gruppen.no

Les mer på Øster Hus Gruppen.

Våre salgskontor

Salgskontor Sandnes

Solhytten AS ble etablert i 1981, og er en av de ledende leverandører av hytter i Sirdal. Solhytten AS har hovedkontor i Sandnes.

Øster Hus er Rogalands største boligbygger.

Øster Hus Gruppen består i hovedsak av driftsselskapene Øster Hus og Solhytten, og eies av brødrene Njål og Cato Østerhus. Virksomheten holder til i Sandnes, og har stor byggeaktivitet på hele Nord-Jæren.

Øster Hus Gruppen er utviklet fra en tradisjonell byggmesterforretning og har blitt formet gjennom mer enn 25 års tett og godt samarbeid mellom eierne. Det har hele tiden vært avgjørende å skape et godt arbeidsmiljø og legge til rette for medarbeidernes trivsel og personlige utvikling. Dette har gitt gode resultater og medvirket til å sette Øster Hus AS i finansiell posisjon til å foreta oppkjøp av interessante selskaper.

I 2002 ble KleppHus en del av Øster Hus Gruppen, i 2004 kom Jærbygg til og i 2005 ble Solhytten en del av konsernet. Ved inngangen til 2016 ble både KleppHus og Jærbygg fusjonert inn i Øster Hus, noe som gjør Øster Hus dobbelt så store – dobbelt så sterke.

Fokus på drift har gitt og gir gode resultater. Samtidig er eierne mer opptatt av å bygge egenkapital enn å ta ut utbytte. Dette har ført til en solid økonomisk plattform og egenkapital som gir Øster Hus muligheten til å gjøre nødvendige kjøp av områder som sikrer god tilgang på byggeklare tomter.