Velkommen til Solhytten

Solhytten AS ble etablert i 1981, og er en av de ledende leverandører av hytter og byggesett i hele Norge. Solhytten AS har hovedkontor i Sandnes med salgskontor i Bergen, Oslo og Nord-Norge.

Gjennomtenkt
Her på sidene våre presenteres alle våre byggesett og tilgjengelige hyttefelt. Du vil finne modeller fra klassiske «Solbu» til hytter med et mer moderne uttrykk som «Frøya» og «Frigg». Felles for alle er at form og funksjon er nøye gjennomtenkt. Det er praktiske hytter med god arkitektur, utviklet gjennom årelang erfaring. Vi håper du finner en hytte etter dine ønsker og behov – enten det er snakk om en sjøhytte eller fjellhytte.

Trygt og solid
Solhytten AS ble i 2005 kjøpt av Øster Hus Gruppen AS og er spenstigere og mer veldrevet enn noen gang. Med fokus på kundetilfredshet, kvalitet og funksjonalitet har vi befestet vår stilling i markedet. Vår erfaring gjør at du i ettertid skal slippe å tenke: «hadde jeg bare visst at …». Hyttene våre leveres etter de strengeste energikrav og med kvalitetsprodukter fra anerkjente leverandører som blant annet Gilje Tre og Optimera.

Fleksibelt
Byggesettene leveres over hele landet, tilrettelagt for selvbyggerprinsipp ved hjelp av våre enkle monteringsanvisninger. Endringer og tilpasninger gjør vi i nær dialog med våre arkitekter. Vi tilbyr også hjelp til oppføring av hytten om det er ønskelig. Dersom du ikke har tomt selv, kan vi også hjelpe deg med det.

Inspirerende
La deg inspirere av våre hytter. Kanskje det er på tide å gjøre alvor av din hyttedrøm? Våre dyktige kollegaer står klar til å lose deg gjennom hele prosessen, frem til ferdig hytte.
Be om å få tilsendt hytteboken, eventuelt ring eller kom innom for en prat.

Solid konsern

Vi er en del av Øster Hus Gruppen, med solid økonomisk plattform som er en trygghet både for kunder, samarbeidspartnere, leverandører og ansatte.

Vår kompetanse

Beste praksis i alle ledd

Vi har mer enn 30 års erfaring med kundebehandling, prosjektering, kontrakter, leveranser, reklamasjoner og ferdigstillelser. Denne solide erfaringen kommer deg som kunde til gode. Vårt mål er at du skal få en ryddig leveranse med minst mulig feil. Det oppnår vi ved at alle ledd i prosessen blir dokumentert og sjekket. Vi jobber hele tiden etter strenge interne rutiner med sidemannskontroller.

Prosjektet blir ivaretatt gjennom hele prosessen

Vi hjelper deg gjennom hele prosessen. Vi sørger for at du til enhver tid vet hva som skal skje, hvem som er ansvarlig, og hva som eventuelt mangler. Prosjektlederen er den som kvalitetssikrer og bestiller alle leveransene for byggesettet, og er kundens rådgiver gjennom byggeprosessen.

Alle leveranser 100% i henhold til lover og forskrifter

I Norge har vi strenge krav til byggeleveranser. Alle bygg som leveres av Solhytten er godkjente etter gjeldende tekniske forskrifter. Du kan stole på at vi alltid følger de regler som til enhver tid er gjeldende for byggebransjen.

Kontrakter i henhold til Norsk Standard (NS)

Våre kontrakter er i henhold til Norsk Standard. Vi følger Bustadoppføringsloven ved kjøp av totalprosjekt, Forbrukerkjøpsloven ved kjøp av byggesett, og Avhendingsloven når vi selger ferdig oppsatte hytter.

Solid økonomi

Solhytten AS har en sunn økonomi og god soliditet. Vi er en del av Øster Hus Gruppen, som samlet har milliardomsetning og solide overskudd. Dette gjør oss til en av de mest solide leverandørene av hytter.

Bare anerkjente leverandører

Alle våre byggesett leveres fra Optimera. Vinduer og ytterdører blir levert av Gilje. Dette er anerkjente leverandører som det er trygt å forholde seg til både for oss og for deg som kunde. Skulle det oppstå leveranseproblemer, reklamasjoner, etc., så er veien alltid kort tilbake til leverandør.

Byggeprosessen

1) Vårt første møte

I vårt første møte vil vi sammen med deg finne ut hvilke behov du har. Har du tomt selv, eller ønsker du å se på noen av de tomtene vi kan tilby? Hvis du allerede har tomt bør vi starte med å innhente reguleringsbestemmelsene i kommunen. En annen ting vi drøfter er om du ønsker et byggesett, ferdigbygget hytte utvendig eller en helt ferdig hytte.

2) Valg av hytte

Etter at tomtevalg er gjort og vi har kikket på reguleringsbestemmelsene, finner vi hytten som passer best til dine behov. Vi ser om det er enkelte tilpasninger som må gjøres for å imøtekomme alle dine ønsker.

3) Tilbud/Tegning

Når vi er sikre på at vi har forstått dine ønsker, og vet at dette er noe som teknisk lar seg løse, skisserer vi opp hytten til deg og skriver et tilbud på din hyttedrøm.

4) Kontrakt

Når vi er blitt enige om prisen på hytten, skriver vi kontrakt. Dernest setter vi igang byggemeldingsprosessen. Sammen innhenter vi opplysninger, sender nabovarsel og sender byggesøknad til kommunen.

5) Oppstartsmøte

Etter at hytten din er byggegodkjent i kommunen, tar vi en siste gjennomgang av kontrakten. Vi sjekker hvordan den endelige leveransen skal være og avtaler tidspunkt for levering av hytten.

6) Byggeprosess

Hytten din bygges etter avtale.

7) Innflytting

Når alle arbeider er ferdigstilt må vi innhente papirer og dokumentasjon fra alle de firma som har arbeidet med hytten din. Deretter søker vi om ferdigattest. Så snart denne er mottatt kan hyttelivet starte.

Leverandører

Vi samarbeider med noen av de beste leverandørene i sin bransje for å sikre et godt sluttprodukt. Gjennom kundeundersøkelser blir både vi og våre samarbeidspartnere kontinuerlig evaluert. Det skjerper.

Optimera, Gilje, BOA, Møre Royal, Carlsen Elektro, Modalsli Rør, Glava, Bjerks Trevarefabrikk, Eltervåg Tre, Grasrota, Isola, Risa, Jønland, Skarpnes, Sirdalsmaleren, Sig. Halvorsen avd. Klepp, Brødrene Medalen, Meisland Trapp, Øster Hus Entreprenør, GM Bygg m.f.

Stolt sponsor av lokal topp- og breddeidrett!

Solhytten er et selskap i Øster Hus Gruppen, som er en av regionens største bidragsytere til den lokale idretten.

Vi er av den oppfatning at bredden trenger toppen like mye som toppen trenger bredden. Derfor sponser vi både profilerte eliteutøvere som satser på nasjonal og internasjonal heder, og ildsjelene på barne- og ungdomstrinnet. Sagt litt annerledes: vi sponser nabolagets helter!

Sponsing er for oss et viktig kommunikasjonsverktøy. Vi identifiserer oss med verdiene, konkurranseaspektet og ikke minst gleden som idretten representerer. Vi mener også at vi har et samfunnsansvar for å engasjere oss i nærmiljøet. Det stilles imidlertid krav til dem som sponses. God logoeksponering er en forutsetning. Øvrige elementer i sponsoratene avklares ut fra avtalens omfang.

Øster Hus Gruppens sponsorkontakt er:
Kirsten Vervik, 994 23 786, kirsten@oh-gruppen.no

Nye sponsorforespørsler sendes til: sponsor@oh-gruppen.no

Les mer på Øster Hus Gruppen.

Våre salgskontor

Salgskontor Sandnes

Solhytten AS ble etablert i 1981, og er en av de ledende leverandører av hytter og byggesett i hele Norge. Solhytten AS har hovedkontor i Sandnes.

Salgskontor Bergen

Solhytten har hatt salgskontor i Bergen siden 1984. I 2009 flyttet Solhytten, og bygget ny visningshytte på Skjold. Frem til i dag er det solgt ca. 1500 hytter ut fra Bergen. Det er selger Willy Mjåtvedt som har styrt salgskontoret i Bergen siden oppstart i 1984.

Salgskontor Oslo

På Østlandet har Solhytten sitt salgskontor blant over 20 andre hytter på Hellerudsletta. Her har Norsk Hyttesenter en permanent utendørs hytteutstilling. Vår visningshytte er av typen Solkrok med hems i Tradisjon utførelse.

Øster Hus er Rogalands største boligbygger.

Øster Hus Gruppen består i hovedsak av driftsselskapene Øster Hus og Solhytten, og eies av brødrene Njål og Cato Østerhus. Virksomheten holder til i Sandnes, og har stor byggeaktivitet på hele Nord-Jæren.

Øster Hus Gruppen er utviklet fra en tradisjonell byggmesterforretning og har blitt formet gjennom mer enn 25 års tett og godt samarbeid mellom eierne. Det har hele tiden vært avgjørende å skape et godt arbeidsmiljø og legge til rette for medarbeidernes trivsel og personlige utvikling. Dette har gitt gode resultater og medvirket til å sette Øster Hus AS i finansiell posisjon til å foreta oppkjøp av interessante selskaper.

I 2002 ble KleppHus en del av Øster Hus Gruppen, i 2004 kom Jærbygg til og i 2005 ble Solhytten en del av konsernet. Ved inngangen til 2016 ble både KleppHus og Jærbygg fusjonert inn i Øster Hus, noe som gjør Øster Hus dobbelt så store – dobbelt så sterke.

Fokus på drift har gitt og gir gode resultater. Samtidig er eierne mer opptatt av å bygge egenkapital enn å ta ut utbytte. Dette har ført til en solid økonomisk plattform og egenkapital som gir Øster Hus muligheten til å gjøre nødvendige kjøp av områder som sikrer god tilgang på byggeklare tomter.