Vi søker grunneiere med regulerte hytteområder


Solhytten ønsker å komme i kontakt med grunneiere i besittelse av tomter/områder regulert for fritidsbebyggelse. På grunn av vår organisasjon og geografisk plassering for våre salgskontor, er vi først og fremst ute etter å drøfte muligheter for samarbeid på områder i den sørlige delen av Norge. Nærmere bestemt fylkene Hordaland, Rogaland, Vest- og Aust- Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold, samt deler av Oppland, Hedmark og Sogn og Fjordane.

For områder i Nord-Norge og deler av Midt-Norge, kan en ta kontakt med Hamco Bygg AS som er vår forhandler i Nord-Norge.

Vi søker først og fremst et samarbeid som omhandler formidling av tomter. I korte trekk mener vi med dette at grunneier selger tomtene til kjøper, men Solhytten formidler tomtene/området i sine medier/markedskanaler.

Solhytten er ikke hjemmelshaver av grunnen og av den årsak må grunneier foreta endelig tomtekontrakt med kjøper. Solhytten foretar hyttesalget, byggemelding og leveransene med kjøper. Enten som salg av kun byggesett (NS 3404 kontrakt) eller som totalprosjekt fra ferdig grunnmur til nøkkelferdig hytte (NS 3425 kontrakt).

Flere detaljer om samarbeidsformen og gjennomføringen er beskrevet her.

Ved interesse vennligst ta kontakt med en av våre selgere eller daglig leder Martin Vold på telefon 976 63 633 eller martin@solhytten.no.

Vi er svært fleksible og imøtekommer gjerne møter eller tomtebefaringer.